IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Tomasz Kołaciński

Organizacja:

Tomasz Kołaciński. Moja osobista, niezinstytucjonalizowana, inicjatywa.

O mnie

Nazywam się Tomasz Kołaciński. Cztery lata temu natrafiłem na niezwykłe miejsce w międzywojennej Polsce, w którym mieszkała moja rodzina. To Zdołbunów na Wołyniu. W okresie międzywojennym największy (tranzytowy, przeładunkowy, celny, sanitarny) węzeł kolejowy Polski wschodniej. Dzięki codziennej pracy oraz aktywizacji Polaków i Ukraińców oraz ludzi już praktycznie z całego świata, których rodziny przed laty wyemigrowały, tworzę żywy i wielowarstwowy obraz Zdołbunowa publikując zdjęcia, dokumenty i wspomnienia. Proszę o wyrozumiałość dla amatora. To moja strona zajmująca się Wołyniem z pominięciem okresu II wojny światowej: https://www.facebook.com/zdolbunow.wolyn