IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Alina Doboszewska

Organizacja:

Fundacja Dobra Wola, Uniwersytet Jagielloński

O mnie

Od 12 lat nagrywam wideowywiady biograficzne, z których powstają filmy historii mówionej. Można je znaleźć na kanale Fundacji Dobra Wola na You Tube. Rozmawiam z różnymi osobami, najczęściej z kobietami z Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji. Projekty dotyczące mniejszości romskiej, które realizowałam ze współpracownikami z Fundacji, zostały wyróżnione przez Komisję Europejską wpisem do 'The Golden Collection of Good Practices: European Heritage Strategy for the 21st Century'. Współzakładałam Ukraińskie Społeczne Archiwum Historii Mówionej. Aktywnie działam także w Polskim Towarzystwie Historii Mówionej. Naukowo zajmuję się biografiami ukraińskich dysydentek z lat 60.-80. XX w. oraz zagadnieniami etycznymi w historii mówionej.