V Kongres Archiwów Społecznych

Rejestracja dla uczestników i uczestniczek online

Czy reprezentujesz archiwum społeczne?
Skąd dowiedziałeś_aś się o Kongresie?
W ilu poprzednich Kongresach brałeś_aś udział?
Czy chcesz otrzymywać newsletter Centrum Archiwistyki Społecznej?
Akceptuję regulamin uczestnictwa w V Kongresie Archiwów Społecznych oraz klauzulę RODO