IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Mariusz Bieciuk

Organizacja:

Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

O mnie

W Centrum im. Ludwika Zamenhofa współtworzę Mediatekę CLZ – archiwum historii mówionej. Zbieramy wspomnienia i archiwalia związane z historią Białostoczan. Wokół zebranych materiałów tworzymy różne działania kulturalne i edukacyjne. Działam też w Polskim Towarzystwie Historii Mówionej, np. poprzez prowadzenie warsztatów. Jestem też ambasadorem Centrum Archiwistyki Społeczne na Podlasiu. W miarę wiedzy i możliwości podpowiadam lokalnym archiwistom jak pracować z ich zbiorami.