IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Danuta Życzyńska-Ciołek

Organizacja:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

O mnie

Pracuję w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (adj.ifispan.pl). Gromadzimy, archiwizujemy i udostępniamy materiały z badań jakościowych z nauk społecznych. Nie jest to wprawdzie archiwistyka społeczna, ale blisko :)