IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Monika Agopsowicz

Organizacja:

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

O mnie

W Fundacji jestem od początku jej istnienia, czyli od 2006 r. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są armenika, mające związek z Ormianami polskimi: rękopisy, druki, fotografie, ale także muzealia: szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, obrazy, sprzęty i pamiątki. Armenika te konserwujemy, ewidencjonujemy, a ponadto digitalizujemy fotografie i dokumenty, identyfikujemy stare fotografie oraz gromadzimy, czyli przyjmujemy w depozyt, przyjmujemy jako dar. Fundacja rozwinęła szeroką działalność edukacyjną, badawczą, konserwatorską i popularyzatorską. Powodem powołania Fundacji była pilna potrzeba objęcia opieką zaniedbanych zbiorów pochodzących z obszaru dawnych dziewięciu parafii ormiańskokatolickich na Kresach oraz z rozproszonych archiwów rodzinnych. W celu udostępniania zbiorów stworzone zostało Wirtualne Archiwum Polskich Ormian (WAPO) - www.archiwum.ormianie.pl . Dzięki uprzejmości Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Fundacja korzysta ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i z www.szukajwarchiwach.gov.pl , gdzie zamieszczamy opracowane inwentarze i kopie cyfrowe materiałów archiwalnych.