IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Magdalena Lapshin

Organizacja:

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

O mnie

Prowadzę Archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej (https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_1042) i Cyfrowe Archiwum Kochłowic (http://kochlowice.org/). Nagrywam relacje świadków historii i dużo pracuję w terenie, digitalizując materiały zebrane przez mniejszość niemiecką w różnych regionach Polski. Chętnie pogadam na właściwie każdy temat: jak się dobrze opiekować fizycznymi zbiorami, jak najlepiej przechowywać zbiory cyfrowe, jak popularyzować nagrania historii mówionej, jak udostępniać i reklamować zbiory, jak zachęcać badaczy do opracowania swoich zbiorów, wydawania publikacji i tak dalej... Jestem otwarta na wspólne projekty typu wystawy, konferencje i publikacje.