IV Kongres Archiwów Społecznych

Organizator IV Kongresu Archiwów Społecznych

Centrum Achiwistyki Społecznej

Centrum Archiwistyki Społecznej jest instytucją kultury, która wywodzi się z ruchu archiwistyki społecznej i działa na jego rzecz: dzieli się wiedzą, inspiruje i wspiera oddolne inicjatywy pasjonatów z całej Polski. Pomaga w tworzeniu nowych archiwów społecznych, a istniejącym zapewnia szkolenia i narzędzia pomocne w codziennej pracy. Otwiera archiwistów na działania ze sfery edukacji i sztuki. Rozwija sieć archiwów społecznych, tworząc przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na stronie www.cas.org.pl

Instytucje współprowadzące CAS

Partner IV Kongresu Archiwów Społecznych

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przybliża, przywraca i propaguje pamięć o życiu, dokonaniach i dziedzictwie Marszałka poprzez działalność naukową, wystawienniczą, wydawniczą oraz programy edukacyjne i społeczne. Jest przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla Polaków. Instytucja jest aktywna na wielu polach, poczynając od społeczności lokalnej po środowiska ogólnopolskie.

Więcej informacji na stronie www.muzeumpilsudski.pl


IV Kongres Archiwów Społecznych dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu