V Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Joanna Łuba

Organizacja:

Centrum Archiwistyki Społecznej

Kontakt:

j.luba@cas.org.pl

O mnie

Wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej, historyczka, dokumentalistka i badaczka emigracji (w Argentynie). Przez ponad 10 lat pracowałam w Ośrodku KARTA, w którym m.in. przyglądałam się starym fotografiom i wsłuchiwałam się w historie emigrantów. Współtworzyłam książki i wystawy na bazie zbiorów społecznych.