V Kongres Archiwów Społecznych

Organizator

Centrum Achiwistyki Społecznej

Centrum Archiwistyki Społecznej
Historia wielu społeczności, wydarzeń i miejsc nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie pasja i aktywność setek osób i środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Centrum Archiwistyki Społecznej powstało w 2020 roku z inicjatywy Fundacji Ośrodka KARTA i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po to by wspierać ten oddolny ruch.

Dzielimy się wiedzą, inspirujemy i wspieramy inicjatywy archiwistów z całej Polski. Pomagamy tworzyć nowe archiwa społeczne, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Wspólnie z ponad 700 archiwami społecznymi z całej Polski, rozbudzamy zainteresowanie historią społeczną, aby móc lepiej rozumieć przeszłość i teraźniejszość.

Instytucje współprowadzące

Partnerzy

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jego działalność nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.
Jednym z najważniejszych projektów dokumentacyjnych zainicjowanych i prowadzonych przez Ośrodek jest Program Historia Mówiona. Przez 25 lat działalności programu zarejestrowano ponad 6000 godzin wspomnień, którymi podzieliło się prawie 2800 osób.
Częścią Ośrodka są Dom Słów, Lubelska Trasa Podziemna, Piwnica pod Fortuną oraz Teatr Imaginarium.

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS jest od wielu lat liderem badań w Europie i Polsce w zakresie mediatyzacji, dyskursu publicznego, dziennikarstwa jakościowego, edukacji medialnej. Pracownicy Instytutu realizują projekty badawcze z funduszy Unii Europejskiej. Są ekspertami i organizatorami życia naukowego m.in. w Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie działa Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, słynna z serii „W kręgu paryskiej Kultury”.

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zrodziło się z potrzeby nadania formalnych ram rozwijającej się i różnorodnej aktywności osób zajmujących się historią mówioną. Powstało ono w styczniu 2009 roku w Krakowie i zrzesza historyków oraz badaczy wielu innych dyscyplin humanistyki z całej Polski. Towarzystwo upowszechnia standardy metodologiczne i etyczne historii mówionej oraz zachęca do doskonalenia warsztatu osób i instytucje odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio i audiowizualnych oraz innych materiałów z dziedziny historii mówionej. PTHM reprezentuje także polskie środowisko na forum międzynarodowym.

Partnerzy medialni

Patronaty

V Kongres Archiwów Społecznych dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego