V Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Adriana Kapała

Organizacja:

Centrum Archiwistyki Społecznej

Kontakt:

a.kapala@cas.org.pl

O mnie

Historyczka i archiwistka (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), działaczka społeczna. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Prowadzi webinaria, szkolenia, koordynuje spotkania w instytucjach kultury, które są zainteresowane rozpoczęciem tworzenia/ wspierania archiwów społecznych. Uczy archiwistów społecznych jak realizować wywiady historii mówionej oraz jak je opisać, opracować i udostępnić on-line na portalu www.zbioryspoleczne.pl Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej i prowadziła szkolenia dotyczące nagrywania relacji. W latach 2019-2022 była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, obecnie pełni funkcję wiceprezeski. Na co dzień zakochana w starych filmach, tenisie ziemnym i literaturze.