V Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Michalina Chudzińska

Organizacja:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Kontakt:

695568026

O mnie

Historyczka sztuki (absolwentka IHS UKSW). Pracuje w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Skupia swoje zainteresowania wokół historii i historii sztuki kobiet, feminizmu i kwestii gender w społeczeństwie i kulturze 2. poł. XIX i pocz. XX w. Napisała pracę magisterską nt. "Maria Dulębianka – artystka, patriotka i emancypantka. Zarys monograficzny". Aktywistka społeczna. Publikuje na łamach magazynu „Replika”, czasopisma społeczno-kulturalnego. Hobbystyczne interesuje się mitologiami (grecką, słowiańską, skandynawską).