V Kongres Archiwów Społecznych

Poznaj program online Kongresu!

Objaśnienie ikon
[pl/ua]  wydarzenie dostępne w języku polskim i ukraińskim
[pl]  wydarzenie dostępne tylko w języku polskim
[ua]  wydarzenie dostępne tylko w języku ukraińskim
  wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy
  miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Przejdź do programu stacjonarnego

SOBOTA, 30.09.2023

10.00–11.00  

oficjalne otwarcie V Kongresu Archiwów Społecznych i prezentacja Centrum Archiwistyki Społecznej   [pl/ua]

11.00–12.30  

prezentacje archiwów społecznych zajmujących się nagrywaniem historii mówionej i sesja Q&A   [pl/ua]

 • Białostocki Ośrodek Kultury – Centrum Ludwika Zamenhofa
 • Centrum Ludwika Zamenhofa popularyzuje wielokulturowe dziedzictwo Białegostoku – poprzez wystawy, koncerty, dyskusje, projekcje filmowe czy spektakle teatralne. Prowadzi także Mediatekę CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu, które udostępnia zbiór około 20 000 materiałów: relacji, dokumentów i fotografii. Można dzięki nim prześledzić zmiany zachodzące w życiu i otoczeniu białostoczan na przestrzeni dekad, a także poznać bliżej m.in. mieszkańców poszczególnych dzielnic, harcerzy, podlaskich Tatarów czy esperantystów.

 • prezentująca: Agnieszka Kajdanowska
 • Fundacja Animacja – Praga Gada
 • Fundacja Animacja działa w obszarze kultury i pomocy społecznej. Jeden z jej głównych projektów – „Praga Gada” – polega na rejestracji rozmów z seniorami z warszawskiej Pragi, udostępnianiu ich fragmentów w internetowej audiotece i wideotece oraz – poprzez wspólne działanie seniorów i seniorek oraz artystów i artystek – adaptacji wspomnień na język komiksu. W ramach projektu realizowane są też liczne działania animacyjne na terenie prawobrzeżnej Warszawy, m.in. międzypokoleniowe warsztaty z nagrywania relacji czy otwarte spotkania, podczas których prażanie i prażanki czytają na żywo teksty z prezentowanych komiksów.

 • prezentujący: Przemysław Olszewski
 • Fundacja Kultury Wizualnej Chmura
 • Chmura prowadzi cyfrowe archiwum dokumentujące trójmiejską scenę artystyczną, ze szczególnym naciskiem na lata 90. XX wieku. Organizuje wystawy, spotkania, warsztaty, propaguje artystyczny ruch wydawniczy, publikuje wywiady ze współczesnymi twórcami pracującymi z materiałem archiwalnym. Inicjuje działania badawcze i artystyczne – w tym międzynarodowe. Prowadzi również projekt nagrywania relacji historii mówionej trójmiejskich artystów, kuratorów i krytyków sztuki dotyczący okresu transformacji.

 • prezentująca: Aleksandra Grzonkowska
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • KARTA prowadzi archiwum społeczne gromadzące m.in. fotografie, relacje biograficzne, dokumenty dotyczące represji polskich obywateli i obywatelek pod okupacją sowiecką oraz działań opozycji, w tym kolekcję „Solidarność – narodziny ruchu”, wpisaną na Listę UNESCO „Pamięć Świata”. Częścią archiwum jest też największy w Polsce zbiór relacji historii mówionej. KARTA popularyzuje historię poprzez projekty, których osią jest jednostkowe doświadczenie uczestników i uczestniczek oraz świadków i świadkiń wydarzeń – m.in. publikuje literaturę faktu, prowadzi historyczne portale internetowe, organizuje spotkania i wystawy.

 • prezentujący: Dominik Czapigo
 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest lubelską instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji.

  Jednym z najważniejszych projektów dokumentacyjnych zainicjowanych i prowadzonych przez Ośrodek jest Program Historia Mówiona. Przez 25 lat działalności programu zarejestrowano ponad 6000 godzin wspomnień, którymi podzieliło się prawie 2800 osób.

 • prezentująca: Wiola Wejman
 • Ukraińskie Archiwum Społeczne Historii Mówionej
 • Prace nad powstaniem archiwum są wspólną inicjatywą osób z Ukrainy i Polski zajmujących się historią mówioną. Początkiem jego tworzenia był cykl projektów nagrywania relacji, prowadzony w Ukrainie przez Fundację „Dobra Wola” z Krakowa. Obecnie trwają prace organizacyjne oraz pozwalające zidentyfikować istniejące już archiwa społeczne w Ukrainie. Prowadzone są też szkolenia dotyczące nagrywania relacji historii mówionej.

 • prezentująca: Yaryna Lazar

12.30–13.30  

przerwa

13.30–15.00  

warsztaty  [pl]

 • 1. „Tak opowiadam prawdę zmieszaną z fikcją, by słuchać było miło” – warsztaty storytellingu
 • W czasie warsztatów skupimy się na praktyce i ćwiczeniach ze storytellingu, z naciskiem na konstruowanie opowieści i pracę wyobraźni; pojawią się też elementy teorii dotyczącej badań nad oralnością, czyli przekazem ustnym.

  Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaopatrzeni w formuły i techniczne rozwiązania przydatne do porządkowania własnych opowieści wokół interesujących ich wątków historycznych, społecznych lub osobistych. Naszym materiałem do pracy będą biografie postaci polskiego pochodzenia związanych z dworem osmańskim (Wojciech Bobowski [ok. 1610 – 1675], Salomea Regina Pilsztynowa [1718 – po 1763]). Zastanowimy się, jak osobiste zdarzenia można przekształcić w uniwersalną narrację o doświadczeniu transkulturowości i transgresji kulturowej. Nauczymy się, jak na podstawie archiwalnych materiałów historycznych i kwerend bibliotecznych można zbudować mikrohistorię konkretnej postaci historycznej.

 • prowadzenie: dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim
 • 2. Archiwum społeczne – pakiet informacji na start
 • Warsztaty są skierowane do początkujących archiwistów i archiwistek społecznych oraz do osób, które szukają nowych inspiracji do swoich działań.

  Na warsztatach dowiemy się, co jest potrzebne do prowadzenia archiwum społecznego; poznamy inspirujące działania innych archiwów społecznych (dotyczące nie tylko historii mówionej) oraz zaplanujemy realizację projektu archiwum społecznego.

  Warsztaty będą również okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach, z jakimi na co dzień mierzą się osoby pracujące przy archiwach społecznych.

 • prowadzenie: Joanna Michałowska, Paweł Bajerlein
 • 3. Etyka w nagraniach historii mówionej
 • Podczas nagrywania wywiadów historii mówionej mamy do czynienia z ludzkimi biografiami, informacjami o osobistym życiu naszych rozmówców i rozmówczyń, a także dotyczącymi wrażliwych społecznie tematów. Zwłaszcza dziś, kiedy historia przyspiesza i wiele wydarzeń nagrywanych jest niemal na bieżąco, realizacja wywiadu historii mówionej wiąże się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim natury etycznej.

  Jak zachować się podczas wywiadu i jak upowszechniać uzyskany materiał, żeby nie zaszkodzić osobie, która dzieli się z nami swoim życiem? W trakcie warsztatów omówimy tę problematykę na podstawie „Rekomendacji etycznych” Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zajęcia będą składały się z prezentacji oraz części dyskusyjnej na podstawie konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników i uczestniczki.

 • prowadzenie: Alina Doboszewska
 • 4. Historia mówiona niedokończonej przeszłości w Ukrainie [ua]
 • W Ukrainie historia dzieje się na naszych oczach, a relacje historii mówionej dotyczą wydarzeń niedawnych, które nie mają jeszcze ustalonych, historycznych interpretacji (Rewolucja Godności, wojna rosyjsko-ukraińska od 2014 r., rozwój ruchu wolontariackiego).

  Kiedy rozpocząć nagrywanie wywiadów historii mówionej? Jak dystans czasowy wpływa na zdolność ludzi do (nie)swobodnego mówienia? Kim są współtwórcy i współtwórczynie historii mówionej niedawnej przeszłości – osoba rozmawiająca i prowadząca wywiad? W czasie warsztatów zastanowimy się nad etycznymi i praktycznymi aspektami nagrywania przeszłości niedokończonej – jak przygotować taki wywiad i jaką postawę badawczą przyjąć.

  W drugiej części warsztatów zapoznamy się z projektami historii mówionej, które dotyczą niedawnej historii Ukrainy. Porozmawiamy o zbiorach opublikowanych wspomnień, pracach naukowych i filmach dokumentalnych opartych na wywiadach historii mówionej.

 • prowadzenie: prof. Halyna Bodnar
 • 5. Jak przygotować i zrealizować dobry wywiad?
 • W trakcie spotkania dowiemy się, czym jest historia mówiona; jak przygotować się do wywiadu (jak przygotować pytania i co należy ustalić ze świadkiem lub świadkinią historii). Przećwiczymy zadawanie pytań oraz porozmawiamy o tym, jak dobrze rozpocząć rozmowę. Omówimy też zagadnienia etyczno-prawne, z jakimi będziemy się mierzyć przy realizacji wywiadu.

 • prowadzenie: Katarzyna Bock-Matuszyk
 • 6. Od faktu do opowieści. Archiwum jako źródło i inspiracja dla reportażu historycznego
 • Warsztaty reportażu historycznego podzielone będą na dwie części. W części teoretycznej, poświęconej reportażowi artystycznemu, zaprezentowane zostaną zasady konstruowania narracji w reportażu, role reportera i ich konsekwencje dla obrazu świata, funkcje szczegółu i tła oraz uwagi o stylu tej formy wypowiedzi. W części drugiej, jako dopełnienie, zaprezentowane zostaną pomysły zastosowania danych archiwalnych do stworzenia opowieści reportażowej z uwzględnieniem jej dokumentalnych i artystycznych możliwości.

 • prowadzenie: dr hab. Magdalena Piechota

NIEDZIELA, 1.10.2023

10.00–11.30  

prezentacje projektów artystycznych i kulturalnych oraz sesja Q&A   [pl/ua]

 • „Wolę o tym nie mówić”. Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość
 • Wystawa to opowieść o milczeniu. Zainspirowani nagraniami z Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej opowiadamy o napięciu pomiędzy dwoma światami: przedwojennych gdańszczan, którzy po 1945 zostają w mieście, oraz nowych przybyszów, osadników z różnych stron Polski. Mówimy o presji zmian imion na bardziej polskobrzmiące, represjach, trudnościach językowych, przemocy… Wszystkim tym, co szybko stało się tematem tabu, również wśród najbliższych. Poruszamy uniwersalny problem milczenia – strachu i obaw wobec większości, która często nie jest gotowa na inność.

 • prezentujący: dr Andrzej Hoja
 • Etnograficzna mapa gminy Sępólno Krajeńskie
 • To projekt zrealizowany w 2020 roku przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Rezultatem projektu są etnograficzne mapy miejscowości Iłowo i Lutowo, dostępne w wersji papierowej oraz umieszczone wraz z dodatkowymi informacjami na stronie: https://mapa.etnograficzna.pl/

  Opracowane mapy nie są próbą obiektywnego opisania świata, lecz ukazują różnorodne perspektywy patrzenia na swoje miejsce zamieszkania. Okolice prezentowane na mapach mają złożoną historię, która odbija się w życiorysach ich obecnych i dawnych mieszkańców – Polaków, Niemców, katolików i ewangelików, osób z rodzin mieszanych, mieszkających tu od pokoleń i przyjezdnych.

 • prezentująca: Anna Bińka
 • Koalicje pamięci. Dworek „Milusin” 1956–2000
 • Jak można budować koalicje pamięci? Próbą odpowiedzenia na to pytanie stanie się powojenna historia dworku „Milusin”, domu Józefa i Aleksandry Piłsudskich w Sulejówku. Zanim to miejsce stało się jednym z pomników historii, przez czterdzieści cztery lata pełniło funkcję Miejskiego Przedszkola nr 1, którego byli wychowankowie stworzyli słuchowiska radiowe o dzieciństwie w Sulejówku. Dziś ten niepowtarzalny pejzaż dźwiękowy o miejscu pamięci pozwoli nam usłyszeć, jak tego typu historie równoległe rozpisane na wiele głosów wpływają na trwanie wielopokoleniowych wspólnot pamięci w XXI wieku.

 • prezentująca: dr Beata Nessel-Łukasik
 • Kroniki sejneńskie
 • To spektakl, w którym aktorzy – nastoletni Polacy, Litwini i staroobrzędowcy mieszkający w Sejnach – opowiadają prawdziwe historie oraz legendy, które usłyszeli od swoich dziadków i pradziadków, odnajdując w nich własne korzenie. Na chwilę stają się własnymi przodkami, ucieleśniając ich wspomnienia romskich taborów, słowiańskich obrzędów kupalnych, pogańskich legend, by niepostrzeżenie przeistoczyć się w uczestników litewskiego wesela, a za chwilę opowiedzieć historię Racheli, córki krawca. Bogactwo wielokulturowej historii zostaje przywołane przez jej najmłodszych spadkobierców. Tajemnicą spektaklu jest jego pokrewieństwo z pradawnym znaczeniem odtwarzania mitu – to, że opowieść staje się tu i teraz, niejako bez pośredników.

  Premiera spektaklu w reżyserii Bożeny Szroeder zrealizowanego w Ośrodku „Pogranicze - sztuk, kultur i narodów”, odbyła się w 1999 roku; od tego czasu prezentowano go w wielu miastach Polski i zagranicą.

 • prezentująca: Bożena Szroeder
 • Premiks – słuchowisko ludzi zza baru
 • To partycypacyjny projekt audio, który powstał między styczniem a czerwcem 2021 roku. Dotyczy on położenia osób pracujących w trójmiejskiej gastronomii podczas kolejnych lockdownów. Bezrobocie i brak dostępu do rządowych programów pomocowych wyeksponowały prekaryjność wpisaną od dawna w standardy zatrudnienia w gastronomii. W wyniku projektu powstało zmysłowe słuchowisko prezentujące historie i tożsamości uczestniczących w nim osób, zamykając część każdej z nich w premiksie – stanowiącym namiastkę prawdziwego kontaktu z barmanem lub barmanką.

 • prezentujący: Kajetan Gołębiewski
 • Szpularnia
 • „Szpularnia” (2019–2020) to projekt badawczo-artystyczny, który koncentruje się wokół strajku szpularek z Żyrardowa w 1883 roku, pierwszego robotniczego strajku powszechnego w Królestwie Polskim i jednego z pierwszych na świecie zorganizowanych przez kobiety. Traktujemy ten projekt jako wkład w historię kobiecej emancypacji – mozolnej, uporczywej, modyfikującej swoje strategie z dekady na dekadę, odnotowującej sukcesy i porażki, trwającej nieprzerwanie do dziś dnia.

  „Szpularnia” ma charakter „art as research” – sztuki jako praktyki badawczej. To praktyka odwołująca się do przekonania, że sztuka i uprawianie sztuki może stać się w takim samym stopniu produkcją wiedzy, jak pisanie tekstów naukowych i że współpraca badaczek i badaczy z artystami i artystkami oraz świadkiniami danej historii może być owocna zarówno dla sztuki, jak i dla nauki, przekraczając ograniczenia dyscyplin.Głównym tworzywem projektu były rozmowy z żyrardowiankami, byłymi pracownicami zakładów żyrardowskich lub córkami i wnuczkami pracownic tych zakładów. W ramach projektu powstało słuchowisko „Szpularnia. Żyrardowskie Archiwum Historii Mówionej” inspirowane przeprowadzonymi wywiadami oraz zbiór tekstów „Szpularki” opublikowanych na stronie Krytyki Politycznej.

 • prezentujące: Dorota Glac, Marta Jalowska, Kamila Worobiej (TERAZ POLIŻ)
 • Warszawa zapamiętana – cykl spacerów
 • W latach 2016–2022 roku Maria Pawlak i Piotr Hummel z grupy przewodników i przewodniczek WAWstep, we współpracy z Domem Spotkań z Historią, prowadzili spacery po Warszawie, w trakcie których wykorzystywali fragmenty nagrań dostępnych na mapie https://warszawazapamietana.dsh.waw.pl/.

  Przez siedem lat powstało 12 tras spacerów z wykorzystaniem zasobów archiwum. Wakacyjne spacery śladem wspomnień warszawiaków i warszawianek wpisały się na stałe w kalendarz letnich wydarzeń. Rolą przewodników i przewodniczek w projekcie było stworzenie autorskich tras, które uwzględniały relacje i materiały graficzne udostępnione na mapie. Głównym celem projektu było pokazanie Warszawy, której już nie ma, która pozostała we wspomnieniach jej przedwojennych mieszkańców i mieszkanek. W trakcie wędrówek po mieście uczestnicy i uczestniczki zatrzymywali się w konkretnych miejscach, gdzie słuchali nagrań dotyczących konkretnych budynków, ulic i miejsc. Przewodnicy i przewodniczki wzbogacali relacje archiwalnymi zdjęciami i wiadomościami historycznymi o danym miejscu.

 • prezentująca: Maria Pawlak

11.30–12.00  

przerwa

12.00–13.30  

dyskusja „Kiedy opowieści stają się historią?”   [pl/ua]

Każdego dnia do historii przechodzą miliardy wydarzeń, emocji, wspomnień, a także materialnych i cyfrowych wytworów ludzkiej kreatywności. Co z tego warto zachowywać? O czym warto opowiadać? Kogo słuchać i z jak wielu opowieści układać historię?

O zapisywaniu niedokończonej przeszłości porozmawiamy z Joanną Łubą – wicedyrektorką Centrum Archiwistyki Społecznej, Dorotą Ogrodzką – reżyserką i pedagożką teatralną, Anną Wylegałą – socjolożką z Instytutu Filozofii i Sojologii Polskiej Akademii Nauk oraz historykiem i archiwistą Webu Marcinem Wilkowskim.

Joanna Łuba, Dorota Ogrodzka, Marcin Wilkowski, Anna Wylegała
prowadzenie: Justyna Dżbik-Kluge

13.30–14.30  

przerwa

14.30–16.00  

warsztaty  [pl]

 • 1. „Tak opowiadam prawdę zmieszaną z fikcją, by słuchać było miło” – warsztaty storytellingu
 • W czasie warsztatów skupimy się na praktyce i ćwiczeniach ze storytellingu, z naciskiem na konstruowanie opowieści i pracę wyobraźni; pojawią się też elementy teorii dotyczącej badań nad oralnością, czyli przekazem ustnym.

  Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaopatrzeni w formuły i techniczne rozwiązania przydatne do porządkowania własnych opowieści wokół interesujących ich wątków historycznych, społecznych lub osobistych. Naszym materiałem do pracy będą biografie postaci polskiego pochodzenia związanych z dworem osmańskim (Wojciech Bobowski [ok. 1610 – 1675], Salomea Regina Pilsztynowa [1718 – po 1763]). Zastanowimy się, jak osobiste zdarzenia można przekształcić w uniwersalną narrację o doświadczeniu transkulturowości i transgresji kulturowej. Nauczymy się, jak na podstawie archiwalnych materiałów historycznych i kwerend bibliotecznych można zbudować mikrohistorię konkretnej postaci historycznej.

 • prowadzenie: dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim
 • 2. Archiwum społeczne – pakiet informacji na start
 • Warsztaty są skierowane do początkujących archiwistów i archiwistek społecznych oraz do osób, które szukają nowych inspiracji do swoich działań.

  Na warsztatach dowiemy się, co jest potrzebne do prowadzenia archiwum społecznego; poznamy inspirujące działania innych archiwów społecznych (dotyczące nie tylko historii mówionej) oraz zaplanujemy realizację projektu archiwum społecznego.

  Warsztaty będą również okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach, z jakimi na co dzień mierzą się osoby pracujące przy archiwach społecznych.

 • prowadzenie: Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Paweł Bajerlein
 • 3. Etyka w nagraniach historii mówionej
 • Podczas nagrywania wywiadów historii mówionej mamy do czynienia z ludzkimi biografiami, informacjami o osobistym życiu naszych rozmówców i rozmówczyń, a także dotyczącymi wrażliwych społecznie tematów. Zwłaszcza dziś, kiedy historia przyspiesza i wiele wydarzeń nagrywanych jest niemal na bieżąco, realizacja wywiadu historii mówionej wiąże się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim natury etycznej.

  Jak zachować się podczas wywiadu i jak upowszechniać uzyskany materiał, żeby nie zaszkodzić osobie, która dzieli się z nami swoim życiem? W trakcie warsztatów omówimy tę problematykę na podstawie „Rekomendacji etycznych” Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zajęcia będą składały się z prezentacji oraz części dyskusyjnej na podstawie konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników i uczestniczki.

 • prowadzenie: Alina Doboszewska
 • 4. Jak przygotować i zrealizować dobry wywiad?
 • W trakcie spotkania dowiemy się, czym jest historia mówiona; jak przygotować się do wywiadu (jak przygotować pytania i co należy ustalić ze świadkiem lub świadkinią historii). Przećwiczymy zadawanie pytań oraz porozmawiamy o tym, jak dobrze rozpocząć rozmowę. Omówimy też zagadnienia etyczno-prawne, z jakimi będziemy się mierzyć przy realizacji wywiadu.

 • prowadzenie: Katarzyna Bock-Matuszyk
 • 5. Od faktu do opowieści. Archiwum jako źródło i inspiracja dla reportażu historycznego
 • Warsztaty reportażu historycznego podzielone będą na dwie części. W części teoretycznej, poświęconej reportażowi artystycznemu, zaprezentowane zostaną zasady konstruowania narracji w reportażu, role reportera i ich konsekwencje dla obrazu świata, funkcje szczegółu i tła oraz uwagi o stylu tej formy wypowiedzi. W części drugiej, jako dopełnienie, zaprezentowane zostaną pomysły zastosowania danych archiwalnych do stworzenia opowieści reportażowej z uwzględnieniem jej dokumentalnych i artystycznych możliwości.

 • prowadzenie: dr hab. Magdalena Piechota

16.30–16.45  

oficjalne zamknięcie V Kongresu Archiwów Społecznych   [pl/ua]

PREZENTACJE ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH

 • Dominik Czapigo
 • Socjolog, od 2006 roku pracownik programu „Historia Mówiona” Fundacji Ośrodka KARTA (od 2008 roku koordynator projektu „Polacy na Wschodzie”, a w latach 2011–2014 całego programu „Historia Mówiona”) oraz współpracownik Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią; uczestnik licznych projektów dokumentacyjnych – m.in.: „Polacy na Wschodzie”, „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires”, „Fotografowie w Peerelu”. Od 2014 roku członek redakcji kwartalnika „Karta”. Redaktor inicjujący i opiekun redakcyjny wydania polskiego przekładu „The Voice of the Past” („Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej”) Paula Thompsona i Joanny Bornat, autor wyboru i opracowania książki „Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione”.

 • Agnieszka Kajdanowska
 • W Białostockim Ośrodku Kultury bada i upowszechnia wielokulturowe dziedzictwo Białegostoku i regionu. Od 2010 roku zajmuje się m.in. nagrywaniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem wywiadów w ramach Mediateki CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu. Pomysłodawczyni i kuratorka wystaw związanych z historią i dziedzictwem Białegostoku i Podlasia. Koordynatorka działań wydawniczych oraz redaktorka wydawnictw.

 • Aleksandra Grzonkowska
 • Historyczka sztuki, kuratorka, badaczka. Fundatorka i prezeska Fundacji Kultury Wizualnej Chmura, odpowiedzialna za jej program artystyczny, badawczy i kuratorski. Obecnie pełni obowiązki kierowniczki NOMUSu / Nowego Muzeum Sztuki, działu Muzeum Narodowego w Gdańsku. Była kuratorką i koordynatorką licznych projektów indywidualnych, a także wystaw zbiorowych artystów polskich i zagranicznych. Otrzymała m.in. Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2021), Indywidualne Stypendium Ministerstwa Kultury w programie Kultura w Sieci (2020) oraz Stypendium Kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego (2013).

 • Przemysław Olszewski
 • Ilustrator, scenarzysta komiksowy. Dyplomowany architekt krajobrazu. Studiował także antropologię kultury, a obecnie grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2005 roku prowadzi swoją autorską Fundację Animacja; od 2010 roku realizuje w niej projekt „Praga Gada”. Poza pisaniem scenariuszy, tworzeniem animacji, okładek i plansz komiksowych jest także fundraiserem i koordynatorem projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 • Wiola Wejman
 • Dokumentalistka specjalizująca się w historii mówionej, researcherka. Od 2005 roku związana z Pracownią Historii Mówionej w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, popularyzatorka historii mówionej. Koordynatorka, współkoordynatorka, autorka nagrań do projektów koncentrujących się na gromadzeniu i udostępnianiu materiałów o losach ciekawych postaci i przedsięwzięć. Nagrała kilkaset wywiadów ze świadkami i świadkiniami historii. W nagrywanych rozmowach szczególnie interesują ją opowieści o codzienności, wątki związane z losami społeczności żydowskiej oraz wspomnienia o losach ważnych, ale zapomnianych postaci.

 • Yaryna Lazar
 • Pracowała w Narodowej Akademii Administracji Publicznej, Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej.

  Brała udział w projekcie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej „Majdan – historia mówiona”; nagrała i opracowała dziesięć wywiadów, które opublikowane zostały w części drugiej tomu „Majdan w pierwszej osobie”.

  Nagrywała też relacje członków i członkiń jednej z najstarszych młodzieżowych organizacji społecznych na Ukrainie – Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Wertep” oraz osób, które musiały opuścić swoje domy na skutek inwazji wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy.

  Razem z innymi aktywistami i aktywistkami z Polski i Ukrainy pracuje nad stworzeniem Ukraińskiego Archiwum Społecznego Historii Mówionej.

WARSZTATY

 • Agnieszka Ayşen Kaim
 • Polska turkolożka tureckiego pochodzenia, adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, tłumaczka języka tureckiego (współpracowała m.in. z La Stradą czy Grupą Granica), opowiadaczka ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.” Specjalizuje się w opowieściach kobiecych z kręgu Bliskiego Wschodu (projekt „Rękoczyny. Opowieści zagniewanych kobiet”), historiach opartych o wątki historyczne na podstawie swoich badań naukowych (Opowieść o tłumaczeniu, Wędrowcy i opowieści) oraz opowieściach osobistych (spektakl „Słowa nad brzegiem wody. Opowieść pomiędzy kulturami”). Autorka monografii: „Ludzie dwóch kultur – wybrane przypadki transgresji kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim w XVII, XVIII i XIX wieku” oraz „Meddah – turecki teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową”, a także książki „Bahar znaczy Wiosna”.

 • Joanna Michałowska
 • Historyczka, archiwistka. Koordynatorka sieci archiwów społecznych w Centrum Archiwistyki Społecznej. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA jako kierowniczka archiwum dokumentowego.

 • Małgorzata Pankowska-Dowgiało
 • Historyczka, archiwistka. Kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych Centrum Archiwistyki Społecznej. Szkoli archiwistów społecznych m.in. z opracowania zbiorów, przygotowuje materiały edukacyjne.

 • Paweł Bajerlein
 • Kulturoznawca, animator kultury, prezes Stowarzyszenia Krotochwile. Uczestnik I Letniej Akademii Archiwistyki CAS. Należy do grona Liderów Dialogu – ogólnopolskiej sieci osób działających lokalnie na rzecz pamięci o Żydach. Zajmuje się projektami dotyczącymi lokalnego dziedzictwa pow. krotoszyńskiego. Prowadzi Społeczne Archiwum Skrzynia. Wyróżniony w Konkursie Nagroda POLIN 2020 za działania na rzecz cmentarza żydowskiego w Koźminie Wielkopolskim.

 • Alina Doboszewska
 • Antropolożka społeczna, badaczka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywistka organizacji pozarządowych: założycielka i prezeska Fundacji Dobra Wola w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zrealizowała kilkanaście projektów historii mówionej w Polsce, Ukrainie, Czechach, Słowacji i Szwecji. W zakres jej zainteresowań wchodzą teoretyczne i praktyczne aspekty metodologii historii mówionej, przymusowe przesiedlenia po II wojnie światowej oraz ukraiński ruch dysydencki w latach 60. – 80. XX wieku. Współautorka 11 filmów dokumentalnych historii mówionej, współzałożycielka Ukraińskiego Społecznego Archiwum Historii Mówionych.

 • Halyna Bodnar
 • Profesor nadzwyczajna w Katedrze Współczesnej Historii Ukrainy na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki i członkini Ukraińskiej Asocjacji Historii Mówionej. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię życia codziennego, historię mówioną, historię i pamięć sowieckiej Ukrainy, Rewolucję Godności i ruch wolontariacki w Ukrainie, studia nad pamięcią. Jest autorką monografii „Lwów. Życie codzienne miasta oczami migrantów ze wsi, 1950–1980”. Wśród jej publikacji znajdują się m.in. współredagowany tom „O godność. Ruch wolontariacki w Ukrainie 2013–2017” oraz zbiór wspomnień „Majdan z perspektywy pierwszej osoby. Poziom regionalny. Obwody lwowski-czernihowski”.

 • Katarzyna Bock-Matuszyk
 • Historyk, zawodowo związana z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu / Centrum Historii Zajezdnia, gdzie kieruje działem badawczym oraz pełni funkcję redaktorki naczelnej „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Współredaktorka m.in. książki „Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków” (Wrocław 2020); realizowała wiele projektów historii mówionej, m.in. „Akademicki Wrocław. Nauka wrocławska we wspomnieniach profesorów” czy „Oral history. Historia mówiona Polski i Islandii uchwycona w ludzkich słowach” oraz „Wrocław i Falstad nie zapomną. Polskie i norweskie spojrzenie na totalitaryzmy”. Redaktorka merytoryczna licznych publikacji naukowych z obszaru historii mówionej, autorka scenariuszy wystaw popularyzujących wiedzę o powojennej historii Ziem Zachodnich i Północnych.

 • Magdalena Piechota
 • Pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Komunikacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej badania dotyczą polskiego reportażu literackiego w XX i XXI wieku, między innymi książek takich twórców jak Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, Wojciech Tochman, Ewa Winnicka, Katarzyna Surmiak-Domańska, Michał Olszewski i inni. Jest autorką książki „Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych” (2002). Była kierownikiem konferencji poświęconej trzydziestoleciu reportażu w Polsce po 1989 roku, a także zorganizowała konkursy dla uczniów, promujące ideę reportażowości w opowiadaniu o świecie współczesnym. Jest jurorem w corocznym Festiwalu Reportażu Radia Lublin.

PREZENTACJE PROJEKTÓW

 • Andrzej Hoja
 • Historyk, kurator i archiwista, założyciel i koordynator prac Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej, którego misją jest gromadzenie relacji biograficznych gdańszczan. Fascynują go „opowieści” – z jednej strony słucha ich i rejestruje, z drugiej, przygotowując wystawy, mówi o zjawiskach powiązanych z Gdańskiem i Pomorzem. Realizował projekty ekspozycji stałych i czasowych w kilku muzeach południowego Bałtyku od Greifswaldu po Gdańska, gdzie obecnie kieruje Oddziałem Głównym Muzeum Gdańska.

 • Anna Bińka
 • Absolwentka etnologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz psychologii stosunków międzykulturowych w SWPS, gdzie kończyła trenerski moduł specjalizacyjny. Prezeska Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Inicjatorka i koordynatorka projektów popularyzujących antropologię oraz łączących badania etnograficzne z animacją lokalną.

 • Beata Nessel-Łukasik
 • Socjolożka, historyczka sztuki, dwukrotna stypendystka MKiDN. Badaczka i kuratorka projektów partycypacyjnych opartych m. in. na kolekcji Archiwum Społecznego Sulejówka. Współautorka koncepcji muzeum relacyjnego i autorka wielu książek w tym monografii „Koalicje pamięci. Dworek «Milusin» 1956–2000”. Na co dzień członkini artystyczno-badawczej Grupy Celowej i Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, w ramach którego jako społeczniczka współtworzy portal „Sulejówek po sąsiedzku”.

 • Bożena Szroeder
 • Animatorka kultury, od 1991 roku współtworzy Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Od wielu lat prowadzi pracownię teatralną z dziećmi, jest liderką programu i twórczynią spektaklu „Kroniki sejneńskie” prezentowanego w wielu miejscach w Polsce i zagranicą m.in. w teatrze La MaMa w Nowym Jorku, w Madrycie w ramach festiwalu Encuentro de Teatro Comunitario (ETC) czy w Gruzji. Współtwórczyni programu pt. „Gra szklanych paciorków”, poświęconego pracy kulturowej nad pamięcią i tożsamością miejsca. Od 2010 roku, prowadzi nagradzany projekt filmowy pt: „Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza”. Zajmuje się także historią i kulturą Romów, zrealizowała takie programy jak „Cygańska Wioska Artystyczna” czy „Tabor”, które odbywały się w wioskach zamieszkałych przez społeczność romską.

  Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 2008/2009, Nagrody Honorowej im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2012 rok), Honorowa Obywatelka Gminy Kadzidło.

 • Kajetan Gołębiewski
 • Animator kultury, lektor i podcaster. Absolwent kulturoznawstwa i sztuk społecznych. Autor partycypacyjnych projektów audio Premiks – słuchowisko ludzi zza baru, Soundwalk dla bezpieczeństwa oraz podcastu seniorskiego NESTORadio. Na co dzień pracuje w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

 • TERAZ POLIŻ
 • Projekt „Szpularnia” tworzyły członkinie grupy TERAZ POLIŻ, jedynego profesjonalnego teatru feministycznego w Polsce: Dorota Glac, Marta Jalowska, Kamila Worobiej. Inicjatorką projektu była Krystyna Duniec – profesorka zwyczajna, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, eseistka, zajmująca się współczesną sztuką performatywną, historią i teatru i sztuk wizualnych. Do pozostałych twórczyń „Szpularni” należą Katarzyna Kalwat – reżyserka, autorka przestrzeni teatralnych i instalacji oraz Inga Lipińska – aktywistka prowadząca żyrardowską filię Centrum Praw Kobiet oraz gościnnie dramaturg Beniamin Bukowski.

 • Maria Pawlak
 • Absolwentka Instytutu Historii na Uniwersytecie Warszawskim i przewodniczka miejska po Warszawie. Edukatorka pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jako autorka programów edukacyjnych, trenerka współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną. Pracuje w Narodowym Centrum Kultury, gdzie koordynuję Ogólnopolską Giełdę Projektów. Współzałożycielka projektu WAWstep.

DYSKUSJA Kiedy opowieści stają się historią?

 • Joanna Łuba
 • Wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej, historyczka, dokumentalistka i badaczka emigracji. Przez ponad 10 lat związana z Ośrodkiem KARTA, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki ds. archiwów, gdzie prowadziła projekty dokumentacyjne dotyczące pamięci emigrantów. Autorka publikacji i kuratorka wystaw na bazie zbiorów społecznych.

 • Dorota Ogrodzka
 • Artystka społeczna, pedagożka teatru, reżyserka, trenerka, aktywistka, dramaturżka, badaczka. Zajmuje się teatrem społecznym, sztukami performatywnymi, kulturą społeczną. Współprowadzi Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, z którym organizuje procesy twórcze, wymyśla i realizuje spektakle. Współpracuje z wieloma teatrami w Polsce i zagranicą, z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i uczelniami. Jest mentorką i tutorką wielu osób artystycznych, lokalnych liderów i liderek, osób łączących sztuki z aktywizmem.

 • Marcin Wilkowski
 • Programista w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, wykładowca na Wydziale Historycznym UW. W CKC UW prowadzi Pracownię Archiwistyki Webu. Przygotowuje pracę doktorską na temat historii polskiego Webu w latach 1996-2001 (IBL PAN / WH UW). Założyciel Archiwum Społecznego Polskiego Webu (aspw.pl) i projektu web96.pl, którego celem jest dokumentacja polskiego dziedzictwa cyfrowego.

 • Anna Wylegała
 • Socjolożka, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Bada pamięć biograficzną i społeczną w Polsce i na Ukrainie oraz historię społeczną wojny i wczesnego powojnia. Autorka książek „Przesiedlenia a pamięć: studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich ‘ziem odzyskanych’”(2015) oraz „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce” (2021). Obecnie kierowniczka polskiej części projektu “24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny”, którego celem jest dokumentowanie ukraińskiego doświadczenia wojny.

 • Justyna Dżbik-Kluge
 • Dziennikarka radiowo-telewizyjna związana z mediami od 2002 roku, autorka podcastów i książek dla dzieci i dorosłych. Zajmuje się tematyką społeczno-kulturalną. Wieloletnia gospodyni codziennego magazynu kulturalnego TVP Warszawa „Qadrans Qltury”. Pracowała w Polskim Radiu – najpierw w radiowej Czwórce, później w Jedynce. W Radiu 357 prowadziła cotygodniową audycję o literaturze „Książki. Lubię to!”. W 2023 roku wraz z Jarosławem Sowizdraniukiem opublikowała książkę poświęconą doświadczeniom ratowników medycznych „Ratownik. Nie jestem bogiem”.