IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Kamil Szurmak

Organizacja:

Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza

O mnie

Bibliotekarz, historyk. Od 2020 roku zajmuje się zbiorami regionalnymi Książnicy Pruszkowskiej zgromadzonymi w Czytelni Pruskovianów mieszczącej się na dworcu PKP w Pruszkowie.