IV Kongres Archiwów Społecznych

Wizytówka uczestnika

Hanna Kopczyńska-Kłos

Organizacja:

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

O mnie

Historyczka i archiwistka z wykształcenia i zamiłowania. Pomagam w opiece nad archiwum historycznym powierzonym Fundacji (armenika i inne materiały archiwalne z dawnych Kresów RP). Zdigitalizowane zbiory oraz inwentarze można znaleźć na www.szukajwarchiwach.pl oraz www.archiwum.ormianie.pl. Dokumentujemy także naszą bieżącą działalność, tradycyjnie i na www.dziedzictwo.ormianie.pl